Actuala pandemie a debusolat felul în care arată viața de familie în întreaga lume.

Școala mixtă, programul școlar redus la câteva ore pe zi, distanțarea socială – toate acestea cad greu pe umerii părinților. În plus, mixul de cursuri offline și online, deși eficient, nu pot suplini 100% interacțiunea nemijlocită dintre elevi și profesori. Din acest motiv, stabilirea unei rutine de învățare este, după părerea mea, ingredientul esențial în menținerea motivației aliniate a unui copil cu privire la educație.

Până la urmă, învățarea nu este doar despre note. Învățarea este despre a dobândi noi abilități. Învățarea este viață!

De aceea, iată la ce m-am gândit să îți propun, ca să îl încurajezi pe copilul tău să învețe cu drag, în orice context, chiar și în afara școlii:

1. Un prim punct de plecare în acest sens ar putea fi să introduci o așa-zisă “carantină digitală”.

Într-adevăr, mediul online ne permite să avem acces la educație, însă timpul petrecut de copil în fața ecranelor trebuie limitat. Asta îl va ajuta să să fie atent și implicat atunci când face câte o activitate școlară, să fie 100% prezent în ceea ce face.

Puteți agrea împreună că joaca pe dispozitivele electronice se va întâmpla în timpul pauzelor de învățare. Și tot împreună stabiliți când trebuie să-și reia activitatea de învățare.

2. Vorbește deschis și liber cu copilul tău

Fiecare copil reacționează diferit la stres. De aceea, e important să demonstrezi copilului tău răbdare și înțelegere și să îl încurajezi să își exprime liber gândurile și să pună întrebări.

Poți începe prin a-l invita să vorbească despre felul în care resimte el toată această situație. Astfel, vei afla cât de multe știe deja despre subiectul pe care îl abordați și despre felul în care gândește.

Puteți face împreună desene, puteți inventa povești sau alte soiuri de activități care implică joaca și care să ajute discuția.

Evită să minimalizezi sau să transferi în altă parte preocupările pe care le are, adică să-i distragi copilului atenția. Ajută-l să scoată afară sentimentele și empatizează cu el. Confirmă că îi înțelegi trăirile, fără să-l judeci și asigură-l că este natural să se simtă îngrijorat de anumite lucruri.

Parafrazează ce spune și confirmă-i că ai înțeles. Reamintește-i că poate discuta cu tine sau cu profesorii oricând dorește.

Politica Școlii Internaționale Verita este de a încuraja acest gen de interacțiuni între părinți, copii, consilieri și profesori, oricând sunt necesare.

3. Stabilește o rutină

Stabilește o rutină fixă care să țină seama de programele educaționale adecvate vârstei lui. Luați în considerare acordarea pauzelor de timp pentru joacă și pentru citit. Cu cât vei fi mai consecvent cu o rutină, cu atât îl vei ajuta pe copilul tău să-și îndrepte acțiunile și comportamentele în zona motivație aliniate.

Te poți folosi de activitățile cotidiene ca oportunități de învățare și puteți chiar face împreună planurile, atunci când este posibil. Implicarea în activitățile casnice îi pot stimula, de asemenea, copilului tău dezvoltarea funcțiilor motrice.

În același timp este nevoie și de un anumit nivel de flexibilitate. De aceea, te încurajez să interschimbi activitățile. Dacă observi neliniște și agitație la copil, atunci când încearcă să urmărească un program de învățare online, poți aborda o opțiune mai activă care să implice și joacă.

Important este să te pliezi cât mai adecvat pe nevoile copilului tău.

4. Ai răbdare și acordă-i timp

Este oarecum natural ca noi, adulții, care știm rezolvarea unui exercițiu, a unei probleme de matematică sau a unui test de ortografie, să ne pierdem răbdarea cu proprii copii, care au nevoie de timp pentru a înțelege cerințele specifice ale unei astfel de probleme. Este important de reținut că fiecare copil învață în ritmul propriu.

Când vine vorba de educație, îți recomand să ai răbdare și să împarți obiectivul copilului tău, în pași mici.

Nu te duce la pasul următor până când nu te asiguri că cel anterior este foarte bine învățat, până când competența este demonstrată.

Altfel, fiecare creștere bruscă stimulează copilul să se întoarcă la “zona de confort” și scade stima de sine.

De exemplu, dacă țelul este ca al tău copil să aibă sesiuni de câte 30 sau 45 de minute de învățare, poți începe cu câte 10 minute în care îi dai o activitate ușoară de făcut și apoi poți crește progresiv timpul acordat studiului.

Ce îți mai recomand este ca în timpul unei sesiuni, să îi combini timpul petrecut online cu activități și exerciții offline. Asta va menține copilul interesat și concentrat.

5. Fii în contact cu școala cât de mult poți

Ca să îți încurajezi copilul să rămână activ din punct de vedere educațional, indiferent de context, online sau offline, îți recomand să păstrezi contactul cu dascălii copilului tău.

Grupurile de părinți sau cele din comunitate pot fi, de asemenea, o bună modalitate de sprijin reciproc în această perioadă.

Ca părinte a unui copil înscris la Școala Internațională Verita, mă bucură faptul că sunt disponibile câteva instrumente utile, la care pot apela:

Întâlniri față în față – La Verita clasele sunt dimensionate în grupuri restrânse, pentru a permite sprijinul direct, 1 la 1, de care au nevoie elevii.

Încă de la începutul acestei perioade a învățării la distanță, părinții și elevii s-au putut înscrie la întâlniri individuale, pentru a adresa întrebări și a primi sprijin din partea profesorilor. Ei pot utiliza calendarele Google Appointment sau agrea, prin e-mail, întâlniri cu specialiștii școlii, atunci când consideră necesar.

Sesiuni de întrebări și răspunsuri – Verita desfășoară întâlniri de întrebări și răspunsuri împreună cu profesorii, prin care elevii pot accesa Google Meet la anumite ore, pentru a primi feedback sau a pune întrebări. Acestea sunt organizate pentru ca elevii să aibă suficient timp să intre online, pentru a interacționa cu profesorii.

Întâlniri săptămânale – În fiecare vineri, profesorii organizează întâlniri cu fiecare grupă de vârstă, pentru a discuta subiecte importante legate de emoții, curaj, rezistență, obiective personale și învățătură.

Desigur, există multe alte instrumente la îndemâna părinților, cu scopul menținerii interesului copiilor în acest context sau în timpul predării online, despre care poți afla mai multe detalii accesând link-ul: https://www.veritaschool.ro/

Cele bune ție,
Urania Cremene

English version below

How to Encourage Your Child Develop a Love for Learning

The current pandemic has upended family life around the world.

School closures, working remotely, physical distancing — it’s a lot to navigate for parents. Moreover, online classes, while effective, cannot replace 100% the physical interactions between students and teachers in a regular setting, which is why experts recommend that parents maintain a teaching routine, to keep a high level of their children’s motivation towards learning.

After all, learning is not only about grades. Learning is about acquiring new abilities. Learning is life!

This is the reason why I propose you to encourage your child to be looking forward to learning, in any context:

1. Introduce a so-called “digital quarantine”.

It is true that the online environment allows us to have access to education, but the time a child uses devices should be limited. This will most likely be necessary to keep your child’s attention focused on their schoolwork, to be 100% involved in what he does.

If you choose, you can allow your child to play on a device during a designated break, but make them aware that they only have a limited amount of time until they need to get back to work.

2. Speak openly and freely with your child.

Remember that your child may have different reactions to stress, so be patient and understanding. Encourage them to ask questions and express their feelings with you.

Start by inviting your child to talk about the issue, to express their feelings about this whole situation. Find out how much they already know and follow their lead.

Make sure you allow your child to talk freely. Drawing, stories and other activities may help to open a discussion.
Moreover, try not to minimize or avoid their concerns, that is to distract their attention. Be sure to acknowledge their feelings and to be emphatic. Confirm that you understand their feelings, without judging them, and assure them that it’s natural to feel scared about certain things.

Demonstrate that you’re listening by giving them your full attention, and make sure they understand that they can talk to you and their teachers whenever they like.

The Verita International School’s policy actually encourages this kind of interaction between parents, children, counsellors and teachers, whenever needed.

3. Establish a routine.

Try to establish a routine that factors in age-appropriate education programs. Also, consider having breaks for playtime and time for reading. The more consistent you will be with a routine, the more you will help your child to take their actions and behaviours in the area of the optimal motivation.

Use everyday activities as learning opportunities for your children. And don’t forget to come up with these plans together where possible. Involving children in household activities can also stimulate your child to develop fine and gross motor functions.

Specialists say that although establishing a routine and structure is critically important for children and young people, in these times you may notice your children need some level of flexibility. Which is why it is important to switch up your activities. If your child seems restless and agitated when you’re trying to follow an online learning program with them, flip to a more active option and include playing.

Try and stay as attuned to their needs as possible.

4. Be patient and take your time.

It is somewhat natural that adults, who know a particular exercise, math problem or spelling test, may sometimes lose patience with their children, as they are navigating and trying to understand the requirements of any such exercise. It is important to remember that each child has his learning rhythm.

When it comes to education, many education specialists advise dividing the objective into smaller steps for your child.

Ensure that a step is well learned, that the competence is demonstrated, before moving on to the next one.
Otherwise, each sudden acceleration stimulates children to go back to their “comfort zone” and decreases their self-esteem.

For example, if the goal is to have a 30 or 45-minute session, start with 10 minutes and an activity which is easy to accomplish and build up from there.

Within a session, combine online or screen time with offline activities or exercises, because this will keep the child interested and engaged.

5. Keep in close contact with the school

Any parent who wants to encourage their children to remain active from an educational viewpoint, even when the school is on holiday, should find out how to stay in touch with their children’s teacher or school to stay informed, ask questions and get more guidance.

Parent groups or community groups can also be a good way to support each other with your homeschooling.

For example, at Verita International School, there are several tools available, to which parents can resort to:

1:1 Appointments – At Verita, the faculty believes in small class sizes to provide the 1:1 support that students need. From the onset of home learning, parents and students have been able to sign up for individual meetings if they have any questions or need support. In this regard, they can use homeroom teachers Google Appointment calendars, or arrange by email to meet with the school’s specialists when necessary.

Question and Answer Sessions – Verita has rolled out teacher question and answer sessions, where students can pop into a Google Meet at specific times to get feedback, ask questions, check-in, and/or get reminders for accountability. This was set up for students to have a consistent time to know that they can click in to catch up with their teachers.

Weekly Assemblies – Every Friday, the faculty are meeting with each age group to discuss important topics related to emotions, bravery, resilience, personal goals, and student learning.

There are of course many other instruments that parents can utilize to keep their child’s interest alive during a school break or online teaching, of which you can find out more by accessing https://www.veritaschool.ro/

All the best to you,
Urania Cremene